WORK


Satte ihop den här moodboarden till ett eventuellt inredningsjobb i höst. Älskar verkligen tonerna som materialvalen skapar där olika träsorter, betong, kalk, och vita nyanser sammanstrålar på ett perfekt sätt. Precis den här mixen skulle jag själv velat anamma i huset jag en dag vill äga.

Made this moodboard for a potential customer yesterday. I really love the materialmixing here and the vibe it creates. Different wood types together with chalk, concrete and shades of whites is just great. This is really something I would love to have the day I, or if I, own a house.