Studiebesök

Caroline Sandström är en engagerad och målinriktad individ som nyligen deltog i ett inspirerande studiebesök hos Team Actum, en framstående aktör inom familje- och jourhem. Genom att besöka Team Actum fick Caroline en djupare förståelse för det viktiga arbete som utförs för att stödja och skydda barn och familjer i utsatta situationer.

Team Actum är kända för sin dedikation till att erbjuda trygga och stabila miljöer för barn och ungdomar som behöver placeras utanför sina biologiska hem. Genom att erbjuda jourhem och familjehem, arbetar de för att säkerställa att varje individ får den kärlek, vård och stöd de behöver för att blomstra och utvecklas positivt. Genom att besöka deras verksamhet kunde Caroline få en förstahandsupplevelse av hur deras arbete påverkar samhället.

Under studiebesöket fick Caroline möjlighet att träffa personalen på Team Actum och lära sig mer om deras metoder och tillvägagångssätt för att stödja barn och familjer i kris. Genom att delta i diskussioner och ta del av praktiska exempel fick hon insikter om hur olika utmaningar kan hanteras på ett respektfullt och professionellt sätt. Det var jättebra!

Genom att få en inblick i Team Actums arbete och värderingar kände Caroline sig inspirerad och motiverad att fortsätta sitt eget arbete med att stödja barn och familjer i sin egen verksamhet. Hon insåg vikten av att samarbeta med andra aktörer inom socialt arbete för att maximera effekten av deras insatser och nå ut till så många människor som möjligt.

Besöket hos Team Actum öppnade också upp nya möjligheter för samarbete och kunskapsutbyte mellan Caroline och Team Actum. Genom att dela erfarenheter och idéer kan de arbeta tillsammans för att skapa ännu bättre förutsättningar för barn och familjer i behov av stöd och hjälp.

För att lära dig mer om Team Actum och deras arbete för barn och familjer, besök deras hemsida på teamactum.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *